ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

 

ประกาศ

กิจกรรม                             

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านยางลาด  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2559  นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  ได้ต้อนรับคุณเลิศพงษ์  คุณจิตรา   ผู้พัฒน์  จาก อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  ซึ่งนำทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาดจำนวน  20 ทุน ทุนละ 1,000  บาท  รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม

 

กิจกรรมเข้าค่าย "ต้นกล้าคนดี นำวิถีพอเพียง"  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้าคนดี นำวิถีพอเพียง” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายกิตติธัช  แก้วไขแสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง  ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน  และการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
   

กิจกรรมเปิดอาคารเรียนและรับมอบอาคารเรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่และรับมอบอาคารเรียนพร้อมที่ดินโรงเรียนบ้านยางลาด...... เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ และรับมอบ อาคารเรียนพร้อมที่ดินที่มีผู้บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอและตำบลพร้อมผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  พิธีมอบอาคารเรียนได้มีการมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้บริจาค และมอบผ่านไปยัง ดร.ธวัชกงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จากนั้นได้มอบผ่านไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรเชษฐ์ยงวณิชย์ ... ส่วนพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ได้มีการกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพรคลุมป้ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กล่าวคำปฏิญาณ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ยืนสงบนิ่ง  89  วินาที  ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
   

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วันผู้ปกครอง  รวมถึงประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้คณะครู   ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมพิธีถวายความไว้อาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมดังนี้ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่ง

 

กิจกรรมถวายความไว้อาลัย  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1 จัดกิจกรรมถวายความไว้อาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัดกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที

 
      
กิจกรรมกีฬากลุ่ม  เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม  2559 โรงเรียนบ้านยางลาด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กลุ่มห้วยสะแก- ระวิง ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านเนินสง่าได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านยางลาดได้รับถ้วยชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทตะกร้อหญิง 

กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพระวิทยากรทีมงานเจ้าคณะตำบลระวิง โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมการรักษาศีลห้า ร่วมคิดร่วมทำ (ฐานการเรียนรู้)  ความมีวินัย  เคารพ  อดทน  ความสะอาด  ระเบียบ  มีสมาธิ

 
        
กิจกรรมต้อนรับคณะผ้าป่า เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากชาวบางสมัคร-บางบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำโดยคุณแม่วิเชียร  ศิลปศร เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้โดยการประสานงานจากคุณครูประยงค์  พงษ์สวัสดิ์

 กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิงจัดอบรมเรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียนในตำบลระวิง  ได้แก่โรงเรียนบ้านระวิง  โรงเรียนบ้านยางกุด  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  เดินทางมาเป็นวิทยากร

 
      
กิจกรรมอบรมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิงจัดอบรมเรื่อง การอบรมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ให้กับนักเรียนในตำบลระวิง ได้แก่โรงเรียนบ้านระวิง  โรงเรียนบ้านยางกุด  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นวิทยากร

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/วันภาษาไทย  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช. 1 ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  การเข้าฐานการเรียนรู้  การประกวดชุดรีไซเคิล  การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย 
        
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมดังนี้  จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  ตักบาตรอาหารแห้ง  กิจกรรมถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมไหว้แม่  ปลูกต้นไม้  และรับประทานอาหารร่วมกัน

 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 29-31  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ อุทยาทแห่งชาติตาดหมอก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
     

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา  เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง  จัดกิจกรรมหลอมเทียน  หล่อเทียนจำนำพรรษา  และถวายเทียนจำนำพรรษา  ซึ่งเป็นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด  3  เดือน ซึ่งผู้ถวายเทียนปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  

 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ  และสวนสนาม  ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  

 
       

อบรมประติมากรรมลอยตัว  เมื่อวันที่  29-30  มิถุนายน   2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัว  ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยเชิญอาจารย์สมคิด  เสาองค์   อาจารย์จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในโอกาสนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เชิญวิทยาการภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
      

กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดได้รับการประสานจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 

 โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมไหว้ครู  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมไหว้ครู  การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

 
   
โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน    เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

 
   
โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อสร้างกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

 

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน  รวมถึงประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการกำกับดูแลนักเรียนระหว่างครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน   พร้อมทั้งทำ MOU กับหน่วยงานภายนอกด้าน “การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา”

 
   

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียน เรื่องระเบียบของโรงเรียนให้ถูกต้องตรงกัน  

 

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเวียนเทียน  เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2559 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมเวียนเทียน  ณ วัดยางลาด  ในโอกาสนี้ได้รับคำเทศนาสั่งสอนจากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดยางลาด 

 
   

โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 จัดนิทรรศการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดนิทรรศการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด  เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านยางลาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  ไร่ศรีวรรณ   ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มห้วยสะแก-ระวิง

 
                                                                                                                                          

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านยางลาด 

 

ผู้ใหญ่ใจดีนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  คุณญาณิศา  ฉัตรบุบผา และคณะนำอาหารกลางวันและขนมมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 

 
      

โรงเรียนบ้านยางลาด นำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  ในโอกาสนี้ได้รับฟังธรรมจากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดยางลาดด้วย

 

โรงเรียนบ้านยางลาด นำนักเรียนชั้นอนุบาลทัศนศึกษานอกสถานที่  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ นครบาลเพชรบูรณ์  อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี  โดยได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริการรถรางชมเมืองไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  สวนเพชรบุระ  วัดไตรภูมิ 

 
      
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2559  ที่ผ่านมาร้านมนตรีการเกษตรยางลาดและคณะ  นำทุนการศึกษามามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  ที่มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 37 ทุน ทุนละ 500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  18,500  บาท


โรงเรียนบ้านยางลาด  นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดนำโดยนายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง   ในโอกาสนี้นายเสถียรพงษ์  เนตรแสงสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  จัดฉลากของขวัญ  การแสดงของนักเรียน   เล่นเกม

 
    
รงเรียนบ้านยางลาด  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    merry Christmas  และกิจกรรมขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    merry Christmas  และกิจกรรมขึ้นปีใหม่  โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน   จับฉลากของขวัญ  แลกเปลี่ยนของขวัญ  และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

โรงเรียนบ้านยางลาด  เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส  เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู   ในโอกาสนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลในประเภทกีฬาต่างๆ ดังนี้ ชนะเลิศการแข่งขันแปตองชาย   ลำดับที่ 3 ตะกร้อชาย  และลำดับที่ 3 วิ่ง 200 เมตรหญิง 

 
      
กิจกรรมวันพ่อ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น  โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมถวายพระพรตักบาตรอาหารแห้ง  การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมไหว้พ่อ  และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดพิธีถวายราชสดุดี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแก่องค์พระผู้พระราชทาน  ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย  รวมถึงเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
      
กิจกรรมการเรียน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมการเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งได้นำกิจกรรมต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน/ผู้ปกครองชั้นเรียน โดยนายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาดได้พบปะกับผู้ปกครอง  ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 จากนั้นผู้ปกครองนักเรียนพบคุณครูประจำชั้นและคุณครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการแห้ปัญหาของนักเรียน
        
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งแต่ละฐานมีครูและนักเรียนพี่เลี้ยงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนด

 กิจกรรมวันแม่  วันที่ 11 สิงหาคม โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเทิดพระเกียรติแม่  มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ตักบาตรอาหารแห้ง  พิธีถวายพระพร  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษามอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันประกวดทักษะต่างๆ การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมไหว้แม่ 
        
กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 6 สิงหาคม  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรม Big cleaning day วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้บุคลากร และนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาด  บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคลากร  นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย กิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านยางลาดนำโดยนายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด จัดกิจกรรมวันภาษาไทยโดยกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ได้แก่  การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร  การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  การเข้าเรียนตามฐานความรู้ต่างๆ  ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลแก่เด็กหญิงพิชชาภา  ช่างทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปแข่งขันคัดลายมีระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานี  
      
โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง  จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษาให้กับวัดประจำหมู่บ้าน โดยแยกย้ายกันไปถวายตามเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ-เนตรนารีแห่งชาติ  ประจำปี 2558 โดยมีนายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาดเป็นประธานในพิธีเปิด  พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี 
          
เลื้ยงส่งคุณครูอุดร  จุลตะคุ ในวันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูอุดร  จุลตะคุ  ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ  สพป.ยโสธร เขต 2 ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป...... อบรมการใช้พลังงาน  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด และการใช้พลังงานทดแทนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด   
        
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด  โรงเรียนบ้านยางลาดจึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น พร้อมทั้งในความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูและแสดงตนเป็นศิษย์แก่ครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา  
        
กิจกรรมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย วันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทัษะภาษาไทย กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2558 จากการแข่งขันกิจกรรมด้งกล่าวโรงเรียนบ้านยางลาดได้รับรางวัลดังนี้  ป.1-ป.3 ชนะเลิศกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (บุคคล) เด็กชายชนชน  มีคำ
ม.1-ม.3 ชนุะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ (บุคคล) เด็กหญิงพิชชาภา  ช่างทอง
 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่  เนื่องจากในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้งดสูบบุหรี่ รวมถึงชี้แจงให้เห็นโทษและโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ให้ประชาชนในชุมชนบริเวณโรงเรียนได้รับทราบ 
      
กิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา (วันที่ 1 มิถุนายน) โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม เวียนเทียน ณ วัดยางลาด ในเวลา 09.00 น. จากนั้นฟังธรรม ณ ห้องประชุม เวลา 10.00 น.
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง  รวมถึงการทำประกันชีวิตนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบพร้อมทั้งขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียน 
      
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเป็นการวางพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาดได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบ และการวัดประเมินผลการเรียน 
      

กิจกรรมประชุมสายสัมพันธ์วันผู้ปกครอง วันพุธทีี่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดกำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองและวันเกียรติยศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงชี้แจงการจัดซื้อแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

 

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12-14 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตรปรัชญาและการบริหารจัดการแบบอย่างมียุทธศาสตร์ โดยคุณเทพ  เพียละมัง  ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำเพชรบุระ ตามรอยพ่อหลวง เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  จากนั้นศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสำนัก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

 

 

 

 

 
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 24-26 กุุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงศึกษาศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ เข้าชมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขึ้นรถรางชมเมือง และหนองนารี 

 

 

 
กิจกรรมผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดได้ต้อนรับคณะผ้าะป่าเพื่อนพัฒน์ จากจังหวัดสระบุรี นำโดยคุณเลิศพงษ-คุณจิตรา  ผู้พัฒน์ ซึ่งติดต่อประสานงานโดยคุณครูไพโรจน์  ฉัตรบุบผา  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ไปทัศนศึกษาที่บึงฉวาก และสวนสัตว์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของปลา รวมถึงสัตว์ประเภทต่างๆ  

 

 

 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ/ยุวกาชาด วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายร่วมกับกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง ณ ไร่ลูกเสือบรรจงนุช กิจกรรมกีฬากลุ่มห้วยสะแก-ระวิง โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มห้วยสะแก-ระวิง ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในโอกาสนี้ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ คือ วอลเล่ย์บอลหญิง ฟุตบอลหญิง และถ้วยรวมกรีฑาระดับประถมศึกษา 

 

 

 

กิจกรรมผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา  วันที่ 17 มกราคม  2558  โรงเรียนบ้านยางลาดได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอยุธยา นำโดยคุณครูอุทัย คุณครูดวงกมล  พานิชพงษ์ ซึ่งนำอุปกรณ์กีฬา  คอมพิวเตอร์  รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาอื่นๆ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง โดยนำบอร์ดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มประเทศอาเซียนไปแสดงในงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ แจกทุนการศึกษา การแสดงของนักเรียน

 

 

 

 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านยางลาดเป็นตัวแทนของ สพป.พช.1 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ 2 รายการ คือประติมากรรมลอยตัวและแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.1-3 ผลการแข่งขัน คือ ประติมากรรมลอยตัว ได้เหรียญทอง แต่งกลอนสุภาพ ได้เข้าร่วม

 

กิจกรรมวันพ่อ  โรงเรียนบ้านยางลาด จัดพิธีถวามพระพรชัยมงคมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเสถียรพงษ์ เนตรแสงสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีถวามเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง-พุ่มเงิน รวมถึงมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน กิจกรรมไหว้พ่อ และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

 

กิจกรรมว้นวชิราวุธ โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระราชทางผู้ให้กำเนิดลูกเสือไป และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

    กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมประชุมสายสัมพันธ์วันผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ขึ้นในวันที่่ 14-19 พฤศจิกายน โดยในโอกาสนี้ได้แจ้งถึงผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองได้สนทนากับครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่อไป  

 

 

 

 
 

นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 

 

เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
272 คน
1313 คน
4306 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22