ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
 
 
นายประยงค์   พงษ์สวัสดิ์
 ประธานกรรมการ
 
 
 


 

 นายไพโรจน์   ฉัตรบุบผา

 

 นางกรองกาญจน์  มโนภิรมย์

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

   
   
 


 

 นางสุภัค   จันทสุข


 นางวีนัส   วังคีรี

 กรรมการ


กรรมการ และเลขานุการ


นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
197 คน
7163 คน
19252 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22