ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 


ทำเนียบบุคลากร

 
 


 
 

 นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 

 

 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 
   
   

นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผา

 นายประยงค์   พงษ์สวัสดิ์

 นายโกเมศ   กองมูล

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

   

 

  

นายธวัญชัย   นามโฮง

 นางทัศน   หอมนาน

นางศศิธร   วีราวุธ

 ครู คศ.1

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

 ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

   

 นางบัวเรียว   เมิดจันทึก

 นางกรองกาญจน์   มโนภิรมย์

 นางสาวจาตุพัจน์   กงถัน

 ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

 ครู คศ. 2 ชำนาญการ

ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ

   

 นางสุภัค   จันทสุข

นางวีนัส วังคีรี

 นางไพรรักษ์ แก้วจันทร์

 ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

 ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

   


 นางพลอยฟ้า   ขาวพล

 นางสาวศิรินภา  อุดศรี

นางชูติรัตน์   แสนคำ

 ครู คศ.1

 ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

   
   


 

นายนุภา   ศรีอบมา


ลูกจ้างชั่วคราว

นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
187 คน
7153 คน
19242 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22