ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 

ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านยางลาดก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2500 โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 1 .ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีเนื้อที่ประมาณ  8  ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา มีพื้นที่ในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางลาด และหมู่ 8 บ้านซับชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
183 คน
7149 คน
19238 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22